Česky English
Skok na navigaci Skok na obsah
novinky a události
25.10.2016

Nabídka zaměstnání pro studenty

Více informací ...
15.4.2016

Témata pro doktorské studium pro školní rok 2016/2017

Více informací ...

Mechatronika


Mechatronika představuje integraci přesné mechaniky, elektrotechniky a elektroniky s inteligentním počítačovým řízením. Tím je dána její atraktivnost, protože v současném inženýrství nenajdeme žádný moderní výrobek -- a především technickou soustavu -- která by neobsahovala jak základní elektromechanickou (hydraulickou, pneumatickou,..) strukturu tak i elektronické řídící soustavy. Tyto komplexní technické soustavy, od počátku navrhované jako interaktivní celek, plodí tzv. synergický efekt, což znamená, že výsledný produkt má mnohem lepší vlastnosti než pouhý „součet“ pozitivních vlastností jednotlivých subsoustav různého typu.

Výuku mechatroniky na VUT v Brně, zajišťuje Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky spolu s Ústavem automatizace a informatiky FSI ve spolupráci s Ústavem výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT. Jedná se tedy o mezifakultní studium, kde přednášejí odborníci z několika ústavů FSI a FEKT. K dispozici jsou počítačové učebny a laboratoře obou fakult, dále jsou ve struktuře ÚMTMB zastoupeny významné evropské firmy HBO a Bruel&Kjar Vibro, které umožňují seznámit studenty a doktorandy s nejmodernější zkušební a laboratorní technikou a softwarovými produkty na zpracování výsledků měření.

Bližší informace na stránkách Laboratoře mechatroniky.


Zpět nahoru